Individanpassad Omvärldsbevakning

För människor som fattar beslut

Du bestämmer

Skapa din egen omvärldsbevakning utifrån dina behov. Begränsa dig inte till vad andra valt ut, utan välj exakt de källor och det innehåll som är relevant för ditt beslutsfattande.

Vi hjälper dig att klara dina utmaningar och skapa nya insikter och samtidigt minimera tidsåtgången.

Utmaning #1 – Differentiering

Hur kan du skilja dig från mängden?

Kundens lojalitet är knuten till den service han eller hon upplever att man får. Leverantörer och partners måste själva sätta sig in i kundens perspektiv – det kommer ingen annan att göra åt dem.
Den som inte ständigt är det bästa alternativet blir – förr eller senare – utbytt.

Utmaning #2 – Informationsbörda

Drunknar du i flödet?

Det är inte brist på information som gör att du missar viktiga marknadssignaler – det är överflödet.

Hinner du agera på ny information? Eller drunknar den i alla push-mail, nyhetsbrev och andra massutskick som andra valt ut åt dig? Hinner någon annan före till din kund?

Utmaning #3 – Teamwork

Vem håller koll?

När omvärldsbevakningen anpassas till strategi och affärsplan vet man att rätt medarbetare håller koll. Ingenting hamnar mellan stolarna. Minimalt dubbelarbete. Inga suboptimeringar eller informationsförluster. 

Resurser

Omvärldsbevakning för styrelser

“Känner du varken fienden eller dig själv, är du förlorad”
[Sun Zi, cirka 500 f.Kr.]

Tidsbrist uppges vara den största barriären när styrelser brister i sin omvärldsbevakning. Vi hjälper er att inrikta och organisera arbetet på ett ändamålsenligt sätt för det strategiska beslutsfattandet.

Vi har kunskap och verktyg att anpassa omvärldsbevakningen till era behov.

Use case