Individanpassad Omvärldsbevakning

För människor som fattar beslut

Du bestämmer

Skapa din egen omvärldsbevakning utifrån dina behov. Begränsa dig inte till vad andra valt ut, utan välj exakt de källor och det innehåll som är relevant för ditt beslutsfattande.

Vi hjälper dig att klara tre utmaningar och skapa nya insikter och samtidigt minimera tidsåtgången.

Kontakt

Utmaning #1 – Differentiering

Kundens lojalitet är knuten till den service han eller hon upplever att man får. Leverantörer och partners måste själva sätta sig in i kundens perspektiv – det kommer ingen annan att göra åt dem.
Den som inte ständigt är det bästa alternativet blir – förr eller senare – utbytt.

Mer info

Utmaning #2 – Informationsbörda

Det är inte brist på information som gör att du missar viktiga marknadssignaler – det är överflödet.

Hinner du agera på ny information? Eller drunknar den i alla push-mail, nyhetsbrev och andra massutskick som andra valt ut åt dig? Hinner någon annan före till din kund?

Mer info

Utmaning #3 – Teamwork

Omvärldsbevakningen anpassas till strategi och affärsplan. Då vet man att det som planeras också täcks av rätt medarbetare och ingenting hamnar mellan stolarna. Det underlättar utveckling och organisationsförändringar. 

Inga suboptimeringar eller informationsförluster. 

Mer info

Resurser

Styrelser behöver omvärldsbevakning

Tidsbrist är den största barriären. Vi hjälper er att hantera den.

Vi har kunskap, verktyg och kurser.

Läs mer…

Use case